Stichting Welzijn DTZC

Doelstellingen

In de statuten staat de doelstelling nogal zwaar omschreven. Het komt erop neer dat er projecten gefinancierd worden ten behoeve van verzorging, ontwikkeling, welzijn en ontspanning, welke niet door andere regels, wetten etc. worden betaald en waarvoor de exploitatie van de instelling geen middelen krijgt of heeft.

Stichting Welzijn beheert gelden die afkomstig zijn uit externe bronnen zoals donateurs, sponsoren, erfenissen, legaten. Deze gelden zijn bestemd voor de gedeelde belangen van meerdere cliënten van DTZC. Het doel van de Stichting is bevordering van welzijn en ontspanning. Het gaat hierbij om wensen die niet op een andere wijze kunnen worden gefinancierd maar wel het welzijn van de cliënt vergroten.

Stichting Welzijn ondersteunt financieel ook grotere aanvragen/projecten, waaraan wordt deelgenomen met meerdere partners (bv. Stichting Fonds).