Stichting Welzijn DTZC

Aanvragen

De wensen van de cliënten kunnen in de vorm van aanvragen worden ingediend door cliënten zelf, of namens de cliënten door ouders, medewerkers etc.

Voorwaarden aanvraag

Aan iedere aanvraag zijn aan een aantal voorwaarden verbonden:

 

• De aanvraag wordt niet gefinancierd uit de exploitatie van de instelling, AWBZ, WMO of ander mogelijke standaardvoorzieningen;

• De aanvraag heeft betrekking op een groep cliënten (klein en groot) of;

• De aanvraag heeft een voor cliënten algemeen dienend karakter (zoals bv. de belevingstuin);

• De aanvraag moet via het daarvoor bestemde aanvraagformulie worden ingediend;

• Bij de aanvraag moeten, behoudens gemotiveerde uitzondering, twee offertes worden bij geleverd.

 

Indienen aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend door ouders, medewerkers en cliënten van De Twentse ZorgCentra. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden. Het aanvraagformulier dient ter toetsing te worden aangeboden aan de regiomanager. Deze moet de aanvraag steunen en ondertekenen.

• Download aanvraagformulier 

Vul dit aanvraagformulier, dat gebruikt kan worden voor aanvragen bij zowel de Stichting FONDS DTZC als Stichting WELZIJN DTZC, volledig in. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Behandeling aanvraag

Het bestuur van Stichting Welzijn DTZC komt vier keer per jaar bijeen. Tijdens deze overleggen bepaalt zij of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens besluit zij of zij de aanvraag financieel ondersteunt en, indien ja, met welk bedrag. De aanvrager wordt altijd van het genomen besluit met daarbij behorende redenen op de hoogte gesteld.

Mocht u, namens een groep cliënten, een mooi belang willen realiseren, maak dan gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag. Wie weet kan Stichting Welzijn ook voor deze cliënten iets betekenen.