Stichting Welzijn DTZC

Bestuurlijke indeling

In het bestuur van de Stichting Welzijn DTZC zitten, bij statuut geregeld, vertegenwoordigers vanuit de Stichting De Twentse Zorgcentra en vertegenwoordigers van de familievereniging en/of cliëntenraad en één onafhankelijk bestuurslid benoemd door de overige bestuursleden. 

De Stichting Welzijn DTZC is statutair niet verplicht verantwoording af te leggen, maar verstrekt het vastgestelde jaarverslag gebruikelijk wel aan het bestuur van de Stichting De Twentse Zorgcentra. 

 

Het Bestuur

Voorzitter: R.P.J.A. Mollink

Secretaris: R.G.H. Lenfert

Penningmeester: G.J. F. Olde Wieverink 

Bestuursleden: R.H.J. Staijen en H. Barneveld

Ambtelijk Secretaresse: Elske Snijders

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen statutair geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze voor de stichting verrichten. Wel hebben bestuursleden recht op vergoeding van de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.