Stichting Welzijn DTZC

Beleidsplan

In de loop van de jaren is het vermogen van de Stichting Welzijn DTZC gegroeid doordat legaten werden ontvangen en er minder aanvragen werden ingediend dan mogelijk was. In het jaar 2012 heeft het bestuur van de stichting besloten het vaste, opbrengst generende, doelvermogen vast te stellen op een bedrag van circa € 400.000. Zoals uit deze jaarrekening zal blijken levert dit nog steeds een forse besteedbare ruimte op.